Cello - Barockcelli 4/4. Byggt av W.Ed. Voigt, Markn.kirchen.Mod. Amati 1695. Se text.

Instrument
Cello listing typeFor Sale
Instrument number24220
Cello listedbefore 2016
Price (Swedish Kronor)40000 kr
Converted price (US$)$5236 (approx)

Description: Cello - Barockcelli 4/4. Byggt av W.Ed. Voigt, Markn.kirchen.Mod. Amati 1695. Se text.

Renoverad och omdisponerad till barockcelli av Instrumentmakare Jan Larsson. Värderingsintyg utfärdad av Jan Larsson. Pris 40.000 SKr.
Möjlighet finns att ur mitt stora urval av normalcelli, välja ut ett instrument och mot relativt lågt belopp få den omdisponerad till barockcello av välrenomerad instrumentbyggare med stor vana av barockinstrument. Välkommen att ta kontakt med mig.
Vår firma har även nybyggd välgjord Ungersk cello som alternativt ska bli barockcello eller normalcello. Pris för denna cello i barockutförande 72.000 SKr inkl. moms. För att omdisponera denna cello anlitar jag Violinateljé Uppsala som är kunnig och mycket skicklig instrumentmakare. Den skickligaste vi har här i Norden att arbeta med barockinstrument. Det är min uppfattning. Han har mycket stor erfarenhet på detta område.

Restored and rearranged to baroque-celli by instrument maker Jan Larsson. Valuation-cerificate made out by Jan Larsson. Price 40.000 SKr.
There is a possibility to chose a cello from my large selection of normal-cello and have it rearranged to a baroque-cello, for a comparatively low price. It´s going to be done by a well ackknowledged instrument maker with a lot of experienc of baroque-instruments. You´re welcome to contact me.

 
  

This is not a current listing. See more cellos.© Net Instruments Ltd    http://www.netinstruments.com    Contact Net Instruments    Legal & policy