String Instrument - Nytillverkad nyckelharpa med med stråke.Byggare Herman Larsson, Skråmträsk.

Instrument
String Instrument listing typeFor Sale
Instrument number22952
String Instrument listedbefore 2017
Price (Swedish Kronor)8000 kr
Converted price (US$)$1047 (approx)

Description: String Instrument - Nytillverkad nyckelharpa med med stråke.Byggare Herman Larsson, Skråmträsk.

 
  

This is not a current listing. See more other string instruments.© Net Instruments Ltd    http://www.netinstruments.com    Contact Net Instruments    Legal & policy