Zethelius violinmakare
In English

Service

Kontakta mig

Instrument till salu

Torbjörn Zethelius har en examen från The Violin Making School of America, Salt Lake City, USA; har arbetat hos Stråkton Violinateljé Stockholm, samt hos violinmakare Samuel Zygmuntowicz i Brooklyn, New York. Medlem i Sveriges violin- och stråkmakares förbund, SVSF och 'Stockholms Instrument Makare', S.I.M.

Jag specialiserar mig på att bygga instrument för professionellt bruk enligt de klassiska Cremonesarnas byggmetoder som vi känner dem.

Ett av mina specialintressen är violindesign. Detta har lett mig till att studera renässansens religiösa idévärld och hur musikinstrumentmakaren passade in i den. Antikens tanke om Sfärernas musik, Harmonia Mundi, var en viktig idé som gestaltades i Euklidisk geometri, den klassiska formen av geometri. Jag har sammanfogat detta till ett enhetligt system som kan utgöra en teoretisk-praktisk grund för violinens design. Renässansmänniskan gillade som bekant tanken att allt hänger samman på ett metafysiskt sätt. Jag arbetar utifrån en idé om att violinen är en bild av både människan och kosmos på samma gång. Den är med andra ord "mikrokosmos". Violinens geometri förverkligas i bilden av ett levande universum där Musica Mundana är ett centralt tema.

Jag utvecklar för närvarande personliga modeller av violin och viola, baserade på studier av design och proportioner av de främsta klassiska mästarnas instrument.

På S.I.M.s hemsida presenterar jag en metod för att utforma lockets och bottnens välvningar från insidan. Jag föreslår att denna konstruktionsmetod var i bruk bland byggare i Cremona och annorstädes från 1500-talet till ca 1750. Detta till skillnad från den idag vanliga metoden att forma de yttre välvningarna innan insidan holkas ur . Klicka här för att läsa mer.

"The Betts" "Kreisler" "The Betts"
"The Betts"
Antonio Stradivari 1704
"Kreisler"
Guarneri "Del Gesù" 1733
"The Betts"
Antonio Stradivari 1704upp

Visning i valfri miljö: Visning av instrument kan ske på en plats som passar Er bäst, ex konsertlokal, övningsrum etc.

Kontakta mig: Tel: +46 (0)8 669 17 66. Epost besvaras vanligen inom några dagar: zethelius@netinstruments.com.

Besök mig: Pålsundsgatan 6, 117 31 Stockholm, T-bana Hornstull. Besök efter överenskommelse. Porttel no 201.

Service. Jag utför ljudjusteringar, kommissionsförsäljningar m m. Hjärtligt välkommen.


Bilderna är tagna i Ashmolean Museum i Oxford, The Library of Congress och Smithsonian Institution i Washington D.C. © Copyright Torbjörn Zethelius. Zethelius viola fotograferades av Tucker Densley.

Foto: Malcolm Jacobson

 

Associated with Net Instruments